Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
Närbild på glad ung tjej

Demokrati & insyn

Region Västernorrland är en demokratiskt styrd organisation där du som länsmedborgare kan vara med och påverka. Vi jobbar på uppdrag av dig, och det är vi är stolta över.

Vart fjärde år är det val. Då väljer du vilka politiska partier och politiker som ska styra vårt landstinget.

Det är viktigt för oss att du som medborgare är engagerade i våra frågor och i vår verksamhet. Regionens webbplats hjälper dig att förstå och ha insyn, så du kan vara med och påverka.

Här kan du ställa frågor till regionens politiker, ta del av revisionsrapporter, inkomna handlingar och protokoll från sammanträden.

Kommunalt självstyre

Kommunalt självstyre bygger på principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Både kommuner och landsting lyder under kommunallagen. I den står det bland annat vad regionen ska ansvara för, som till exempel hälso- och sjukvården.

Varje region har frihet att bestämma hur deras uppgifter ska utföras och hur resurserna ska fördelas. Regionen beslutar också om hur stor regionskatten ska vara.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att läsa alla dokument som skrivs inom eller kommer in till Region Västernorrland. Undantag är sekretessbelagda handlingar, till exempel patientjournaler, och rent arbetsmaterial.

Mer om undantag från offentlighetsprincipen finns i Offentlighets- och sekretesslagen.

Om du saknar information på webbplatsen, hör av dig till regionens webbredaktion, webbredaktionen@rvn.se.

Kontakta oss

Region Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Regionens officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-10-03 13:01