Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ.

Regionfullmäktige utser de förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, regionstyrelsen och övriga nämnder, men utser också landstingets representanter i externa organ som kommunalförbund, bolag och stiftelser.

Nämnder och styrelse har i uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. 

Fullmäktige sammanträder vanligtvis 5 gånger per år och beslutar bland annat om mål och riktlinjer för verksamheten och om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Mandatfördelning 2014–2018

De 77 förtroendevalda för mandatperioden 2014–2018 fördelar sig efter valet 2014 på följande sätt:

  • Socialdemokraterna 38
  • Vänsterpartiet 6
  • Miljöpartiet de gröna 3
  • Moderaterna 11
  • Centerpartiet 6
  • Liberalerna 4
  • Kristdemokraterna 3
  • Sverigedemokraterna 6

Politisk organisation - förtroendemannaregister