Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Revisionsrapporter 2012

Här kan du läsa revisionsrapporter från 2012

2012-12-20 Lex Maria

Lex Maria
Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder
Gemensamt svar från ansvariga nämnder

2012-11-20 Inköp vid landstingets folkhögskolor

Inköp vid landstingets folkhögskolor
Revisorernas skrivelse till Regionala nämnden
Svar från Regionala nämnden

2012-10-23 Delårsrapport 2 för 2012

Delårsrapport 2 för 2012
Revisorernas bedömning
Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen
Svar från Landstingsstyrelsen

2012-09-18 Väntetider för patienter med prostatacancer

Väntetider för patienter med prostatacancer
Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder
Gemensamt svar från ansvariga nämnder

2012-09-17 Avyttring av anläggningstillgångar

Avyttring av anläggningstillgångar   
Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder
Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden
Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar från Landstingsstyrelsen
Svar från Regionala nämnden

2012-06-20 Hjälpmedel inom landstinget

Hjälpmedel inom landstinget
Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder
Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden
Svar från Landstingsstyrelsen

2012-04-23 Bokslut och årsredovisning 2011 

Bokslut och årsredovisning 2011
Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen
Svar från Landstingsstyrelsen

2012-04-17 Revisionsberättelse för 2011

Revisionsberättelse för 2011

2012-03-09 Ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården 
Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2012-02-17 Utomlänsvårdens kostnader 

Utomlänsvårdens kostnader 
Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2012-02-17 Internationella projekt och åtaganden

Internationella projekt och åtaganden
Revisorernas skrivelse till Regionala nämnden
Svar från Regionala nämnden

2012-02-17 Hyrläkare inom landstinget

Hyrläkare inom landstinget
Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder
Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden
Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar från Landstingsstyrelsen
Revisorernas begäran om komplettering från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden
Revisorernas begäran om komplettering från Hälso- och sjukvårdsnämnden
Revisorernas begäran om komplettering från Landstingsstyrelsen
Kompletterande svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden
Kompletterande svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kompletterande svar från Landstingsstyrelsen

2012-01-31 Ekonomistyrning

Ekonomistyrning 
Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder
Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden
Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar från Landstingsstyrelsen

2012-01-30 Uppsiktsplikt och ägarstyrning 

Uppsiktsplikt och ägarstyrning
Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder
Svar från Landstingsstyrelsen
Svar från Regionala nämnden
Revisorernas begäran om komplettering från ansvariga nämnder
Kompletterande svar från Landstingsstyrelsen
Kompletterande svar från Regionala nämnden

2012-01-30 Journalsystem och informationssäkerhet

Journalsystem och informationssäkerhet
Delrapport 1 Ledning, styrning och kontroll över journalsystemet
Delrapport 2 Patientsäkerhet och journalföring
Delrapport 3 Patienternas integritetsskydd
Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder
Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden
Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar från Landstingsstyrelsen

2012-01-23 Medicinsk utrustning - patientsäkerhet

Medicinteknisk utrustning - patientsäkerhet
Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden