Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Revisionsrapporter 2013

2013-10-23 Delårsrapport 2 för 2013

Delårsrappport 2 för 2013
Revisorernas bedömning
Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

2013-06-05 Valfrihetssystem

Valfrihetssystem
Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder
Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden
Svar från Landstingsstyrelsen

2013-06-05 Internpriser och interndebitering

Internpriser och interndebitering
Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen
Svar från Landstingsstyrelsen

2013-05-31 Folktandvården

Folktandvården
Revisorernas skrivelse till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden
Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

2013-04-24 Ekonomistyrning

Ekonomistyrning
Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2013-04-19 PCI-verksamhet

PCI-verksamheten
Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2013-04-19 Bokslut och årsredovisning 2012

Bokslut och årsredovisning 2012
Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen
Svar från Landstingsstyrelsen

2013-04-18 Kostnämden i Sollefteå

Kostnämnden i Sollefteå
Revisorernas skrivelse till Kostnämnden
Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen
Svar från Kostnämnden
Svar från Landstingsstyrelsen

2013-04-17 Arvodesfrågor

Arvodesfrågor
Revisorernas skrivelse till Landstingsfullmäktiges presidium

2013-04-16 Revisionsberättelse 2012

Revisionsberättelse för 2012

2013-04-03 Systematiskt miljöarbete

Systematiskt miljöarbete
Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder
Svar från Landstingsstyrelsen
Svar från Regionala nämnden

2013-04-03 Internkontroll

Internkontroll
Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder
Svar från Folkhälso-, primärvårds-, och tandvårdsnämnden
Svar från Lanstingsstyrelsen
Svar från Regionala nämnden
Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2013-04-03 Folkhälsa

Folkhälsa
Revisorernas skrivelse till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden
Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

2013-02-26 Resor i tjänsten

Resor i tjänsten
Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder
Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden
Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar från Landstingsstyrelsen
Svar från Regionala nämnden

2013-02-26 Betalkort

Betalkort
Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen