Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Revisionsrapporter 2011

2011-12-20 Bisysslor   

Bisysslor

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

Svar från Regionala nämnden

Revisorernas begäran om komplettering från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Revisorernas begäran om komplettering från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revisorernas begäran om komplettering från Landstingsstyrelsen

Kompletterande svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Kompletterande svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kompletterande svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-11-28 Omstruktureringen vid Örnsköldsviks sjukhus

Omstruktureringen vid Örnsköldsviks sjukhus

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

 

2011-10-25 Delårsrapport 2 för 2011   

Delårsrapport 2 för 2011   

Revisorernas bedömning

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

 

2011-10-04 Landstingets skydd mot oegentligheter

Landstingets skydd mot oegentligheter

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

Svar från Regionala nämnden

 

2011-08-25 Kontokort inom landstinget

Kontokort inom landstinget

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

Svar från Regionala nämnden

 

2011-08-25 Avvikelsehantering

Avvikelsehantering

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

 

2011-04-18 Revisionsberättelse för 2010

Revisionsberättelse för 2010

 

2011-04-12 Landstingets lönerutiner  

Landstingets lönerutiner  

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-04-12 Landstingets IT-kostnader

Landstingets IT-kostnader

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-04-12 Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-04-12 Bokslut och årsredovisning 2010  

Bokslut och årsredovisning 2010  

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-04-08 Tandvård för personer med särskilda behov

Tandvård för personer med särskilda behov

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-04-08 Landstingets försäkringsskydd 

Landstingets försäkringsskydd 

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-03-31 Kundfordringar

Kundfordringar

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

Svar från Regionala nämnden

 

2011-03-31 Anläggningsregister

Anläggningsregister

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

Svar från Regionala nämnden

 

2011-03-29 Närvård Härnösand – ombyggnation med samarbetsformen partnering 

Närvård Härnösand – ombyggnation med samarbetsformen partnering 

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-03-29 Efterlevnaden av fullmäktiges mål och riktlinjer 

Efterlevnaden av fullmäktiges mål och riktlinjer 

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

 

2011-03-28 Läkemedelsförskrivning vid kommunernas särskilda boenden för äldre

Läkemedelsförskrivning vid kommunernas särskilda boenden för äldre

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen