KVAR – Kvinnor i arbete

2017-08-31 15:20

I september startar vi KVAR, en kurs för att förbereda utlandsfödda kvinnor till arbete.

Det är med stor förväntan vi välkomnar deltagare till den nya kursen KVAR - kvinnor i arbete. Kursen kommer att ges på Ålsta folkhögskolas båda enheter i Fränsta och Sundsvall. Det är kvinnor som är inskrivna på arbetsförmedlingen eller etableringen som kursen riktar sig till.

KVAR bygger på ett koncept som vår medarbetare Camilla Claar arbetat fram efter att ha arbetat med flyktingar i sjutton år.

Syftet med kursen är att livet och förväntningarna de ställs inför i Sverige ska bli begripligt, hanterbart och en upplevelse av att det är genomförbart. Att deltagarna ska få en känsla av självbestämmande och få en förståelse för att de kan påverka sin situation Detta skapar vi genom upplevelsebaserad undervisning samtidigt som gruppen läser svenska.

Vårt främsta mål med kursen är dock att korta vägen till arbetslivet för utlandsfödda kvinnor.

I Sundsvall sätter kursen i gång den första september och i Fränsta den tjugonde september. Detta gör att vi äntligen har fått en integrationskurs till Fränsta samt att vi rekryterat två nya medarbetare.

Kursen som är förlagd i Fränsta är ett samarbete med Ånge kommun och utvecklingsenheten samt arbetsförmedlingen i Ånge.
I Sundsvall samarbetar vi i rekryteringen av deltagare med arbetsförmedlingen i Sundsvall.

 

Läs mer om kursen här.


Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-08-31 15:20