Allmän kurs

Allmän kurs är kursen för dig som delvis eller helt saknar gymnasiebetyg, som vill få ytterligare en väg in till högskolestudier eller kanske bara vill öva upp din studieförmåga.

Du får möjlighet att läsa de ämnen du behöver för att få grundläggande behörighet till högre studier eller för att lättare få jobb. Studierna bedrivs i små grupper i en lugn och trivsam miljö, där engagerade lärare ger dig ett respektfullt bemötande och det stöd du behöver för att lyckas med dina mål. Undervisningen är av varierat slag och utgår ifrån deltagarnas förkunskaper, behov och önskemål. Möjligheten att kombinera studierna med praktik finns också.

Här är Lisa Larssons tips till dig som är intresserad av att läsa allmän kurs på folkhögskola. Lisa jobbar i dag som TV-producent:

Kursens mål

Målet med kursen  är först och främst att du ska få din grundläggande behörighet för högre studier, men vi vill också att tiden på folkhögskola ska ge något mer. På Allmän kurs är det minst lika viktigt att få känna att du utvecklas på ett personligt plan och att den egna självkänslan stärks. Oavsett vad du gör efter studietiden hos oss, är målet att du ska få en bättre förståelse för din omvärld och att du ska ges en god grund för livslångt lärande.

Kursinnehåll

På Allmän kurs erbjuds kurser i de ämnen som ger grundläggande behörighet, dvs Svenska eller Svenska som andra språk, Engelska, Matematik, Naturkunskap, Samhällskunskap,  Religion och Historia. Vi ger även vissa kurser som ger särskild behörighet till vidare studier. Hur lång din studietid blir beror på vad du studerat tidigare och vad du har för syfte med dina studier.

Bedömning

På Allmän kurs sätter vi inga betyg i enskilda ämnen, utan här ges ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av den studerandes studieförmåga. Om du sedan vill gå  vidare till högre studier söker du i en egen urvalsgrupp för folkhögskolestuderande.

Övrigt

Alla deltagare har en mentor på skolan som fungerar som närmaste kontakt och stöd i studieplaneringen. För dig som har behovet finns också möjligheten att enkelt boka tid för samtal med kurator och/eller studievägledare på skolan.

Du är självklart välkommen att besöka oss för att se hur vi jobbar, känna på atmosfären, träffa lärare och bli inspirerad. Kontakta gärna kursansvarig för att komma överens om en passande tidpunkt för ditt besök, så att du får ett så bra mottagande som möjligt. 

Kursfakta

Kurstid
Höstterminen 20 aug - 21 dec 2018
Vårterminen 7 jan - 14 juni 2019

Längd
1-3 år

Studietakt
Heltid (100%), deltid (75%) eller halvtid (50%)

Avgifter
All undervisning vid skolan är avgiftsfri. En obligatorisk avgift om 900 kr/termin som avser förbrukningsmaterial, visst studiematerial, kopior, försäkring samt skolgemensamma aktiviteter tillkommer. 

CSN
Kursen är berättigad för studiemedel/lån

Ansökan hösttermin
Sök här >>

Sista ansökningsdag
15 maj 2018

Kontakta oss

Anna Nilsson, kursansvarig

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Telefon: 072-218 31 04

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2014-05-21 11:44