Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Läkemedel

Region Västernorrland verkar för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom länet.

Läkemedelsstrategi för Region Västernorrland

Vår läkemedelskommitté ansvarar för att ta fram rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen. Rekommendationerna skall vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Här har vi samlat terapiråd, rekommendationer och annan information om läkemedelshantering riktad till vårdgivare och apoteksaktörer.

Läkemedelskommittén

Inom Region Västernorrland finns en läkemedelskommitté med medlemmar som företräder farmacevtisk och medicinsk expertis. Läkemedelskommitténs terapigrupper tar fram rekommendationer inom sina respektive områden.

Du hittar information om kommitténs och terapigruppernas medlemmar via länk under rubriken "Mer på denna webbplats" här på sidan. 

Automatisk utsättning av vissa inaktuella ordinationer från NCS Cross läkemedelslista

Ordinationer som inte har förnyats på två år togs i december 2017 bort från läkemedelslistan. Funktionen identifierade alla ordinationer i NCS Cross läkemedelslista som har ett insättningsdatum minst två år bakåt i tiden och de ordinationer som därefter inte hade förnyats sattes automatiskt ut. Automatisk utsättning av vissa inaktuella ordinationer (pdf)

Korrekt läkemedelslista

Korrekt läkemedelslista är en förutsättning för att undvika felaktigheter vid läkemedelsbehandling. Den som träffar patienten har alltid ansvar att försäkra sig om vilka läkemedel patienten använder och hur detta påverkar fortsatt planerad vård.

Broschyr, patientinformation

Fler broschyrer beställs kostnadsfritt från lakemedelskommitten@rvn.se  
Ange vid beställning: Har du koll på dina läkemedel, antal exemplar och leveransadress.