Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tolkningsgruppen

Gruppens uppdrag är att vägleda i frågor kring ansvarsfördelning som inte kan lösas genom vårdplanering och stå för principiella ställningstaganden inom gällande ansvarsfördelning

I tolkningsgruppens uppdrag ingår att analysera inkomna rapporter, klagomål och synpunkter samt identifiera problematiska mönster och trender kring enskilda patientfall.

Tolkningsgruppen ska bemannas med deltagare som har detaljerad verksamhetskunskap och huvudmännen ska representeras på lika villkor.

Ansvarig för att tillsätta deltagare i tolkningsgruppen och säkra dess arbete är beredningsgruppen till SocialKoLa eller eventuell gruppering som övertar beredningsgruppens roll i framtiden. Beredningsgruppen är även mottagare av eventuella frågor som inte kan lösas i tolkningsgruppen där berörda avtalsparter i förekommande fall ska genomföra en förhandling med syfte att lösa oenighet. Om oenighet inte kan lösas genom förhandling mellan avtalsparter vidtas ett tvisteförfarande”.

Här hittar du dokument som ligger till grund för den gemensamma tolkningsgruppen arbete samt ställningstaganden i inkomna ärenden