Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

ÄlSa – Äldre med Sammansatta vårdbehov. Geriatriskt hembesöksteam för multisjuka äldre i Sundsvalls-, Örnsköldsviks- och Sollefteå kommun.

Vi erbjuder anslutning till ÄlSa till patienter med många kroniska diagnoser, sammansatta vårdbehov och upprepade vårdtillfällen inneliggande på sjukhus.

Älsa-teamet är sedan januari 2017 en permanent verksamhet i Sundsvall. I Örnsköldsvik och Sollefteå startar vi i projektform under våren 2017.

Hembesöksteamet har ett tydligt mål – att försöka skapa trygghet och göra det dagliga livet så bra som möjligt för den som är inskriven och hans/hennes närstående. Vi ser till hela livssituationen med olika sjukdomar/funktionsnedsättning/omsorgsbehov, och arbetar under en begränsad men intensiv tid tillsammans med hemsjukvården för att skapa en trygg hemsituation.

Teamen består av en läkare och två sjuksköterskor som arbetar måndag till fredag (inte jourtid).

Vad kan ÄlSa erbjuda?

 • hembesök med sjuksköterska och läkare
 • sammanhållen kontakt Sjukhus/Hälsocentral/Hemsjukvård
 • läkemedelsgenomgångar/uppföljning av dosändringar
 • blodtryckskontroller
 • provtagning i hemmet
 • vårdplanering
 • kompletterande utredning.

Vad krävs för anslutning till ÄlSa?

Minst fyra av följande kriterier ska vara uppfyllda:

 • 75 år eller äldre
 • 3 eller fler kroniska diagnoser
 • Inlagd på sjukhus 3 eller fler gånger det senaste året
 • 6 eller fler stående läkemedel
 • ADL-beroende
 • Har hemsjukvård

Här får du mer information om ÄlSa

Telefon till teamet kl.08-16 vardagar;
 
Sundsvall 060 - 14 97 23
Örnsköldsvik 0660 - 892 52
Sollefteå 0620 - 194 84

För hälso- och sjukvårdspersonal:

Varselblanketter  till ÄlSa-teamen i;

Sundsvall
Sollefteå
Örnsköldsvik