Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Smittskydd

Smittskyddsenheten arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Arbetet är länsövergripande och sker bland annat genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. Vår verksamhet omfattar även Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens.

Nyheter från Smittskydd

 • 2018-03-28 Influensaläget 2018-03-27 Influensaaktiviteten avtog i hela landet under vecka 11 och sjönk till en medelhög nivå enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport.
 • 2018-03-06 Influensaläget 2018-03-06 Influensasäsongens topp nåddes under vecka 7 och under vecka 8 avtog influensaaktiviteten i hela landet.
 • 2018-03-02 Smittnytt nr.2 2018 Läs senaste numret av Smittnytt nr. 2-2018
 • 2018-02-20 Influensaläget 2018-02-19 Samtliga övervakningssystem visade att influensaaktiviteten i Sverige fortsatte öka under vecka 6 enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport.
 • 2018-02-08 Influensaläget 2018-02-07 Sammantaget var influensaaktiviteten medelhög och ökande under vecka 4, enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport.
  • Vård
 • 2018-01-16 Influensaläget 2018-01-15 Sammantaget var influensaaktiviteten fortsatt låg i Sverige efter årsskiftet enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport.
  • Vård
 • 2018-01-04 Mycket liten risk för mässling i länet Sedan början av december har mässling spridits i Göteborg och hittills har tretton fall konstaterats. En av dessa personer som insjuknat med mässli...
  • Vård
 • 2017-12-29 Influensaläget 2017-12-28 Influensaaktiviteten ökade långsamt i hela Sverige under vecka 50 då 168 fall av influensa rapporterades enligt Folkhälsomyndighetens senaste...
 • 2017-09-20 Smittnytt nr. 6 Nu kan du läsa senaste smittnytt nr. 6.