High Level Event on Bioeconomy, Bryssel

Den 16 november anordnar kommissionen en högnivåkonferens om bioekonomi. EU-kommissionen kommer att presentera sin översyn av strategin för den europeiska bioekonomin och bjuder in till diskussioner på högnivåmötet i Bryssel. Vidare presenteras manifestet för den europeiska bioekonomin som utarbetats av en panel bestående av intressenter från en rad medlemsländer och som stakar ut inriktningen på utveckling av bioekonomin. Separata parallella sessioner hålls efter plenum under ledning av de 9 berörda generaldirektorat som är medtecknade av bioekonomins strategin.

Mer information kan hittas här.

Agendan kan hittas här.

Information

Startdatum

2017-11-16 00:00

Slutdatum

2017-11-16 00:00