Seminarium Bothnian Corridor Brussels, Bryssel

Som ett led i Mid Swedens arbete för en förlängning av ScanMed-korridoren norrut längs med Norrlandskusten anordnar vi nu tillsammans med de finska EU-kontoren längs med Bottniska viken, Nordnorges EU-kontor och Botniska korridoren ett seminarium i Europaparlamentet på temat "Future of the TEN-T Core Network Corridors".

Seminariet äger rum den 18 oktober, kl 13-15, på inbjudan av Jens Nilsson (S&D) samt Merja Kyllönen (GUE/NGL). Bland talarna finns bland andra Herald Ruijters, Direktör DG MOVE; Minna Kivimäki, Biträdande permanent representant på finska representationen samt Åsa Webber, Biträdande permanent representant på svenska representationen. Regional svensk representant är Erik Bergkvist, Regionråd i Västerbotten.

Programmet för seminariet kan hittar här.

Information

Startdatum

2017-10-18 00:00

Slutdatum

2017-10-18 00:00