The Arctic Futures Symposium 2017, Bryssel

2017 års symposium kommer att behandla frågor gällande arktiskt forskningssamarbete, framsteg inom hållbar utveckling av de nordliga samhällerna, hur utmaningar ska mötas i regionen, samt vikten av att utbilda nästa generations invånare i Arktis.

Arctic Futures är ett årligt event som organiseras i Bryssel i syfte att ge medlemmar i de europeiska institutionerna samt i Bryssels bredare internationella nätverk ett tillfälle att möta arktiska intressenter och specialister för en upplysning om de olika utmaningarna och frågorna som berör Arktis idag.

För mer information, se Arctic Futures hemsida.

 

Information

Startdatum

2017-11-20 00:00

Slutdatum

2017-11-20 00:00