Bioekonomidag i Bryssel diskuterade EU:s framtida bioekonomi

2017-11-20 16:23

I torsdags den 16 november var det Bioeconomy Policy Day i Bryssel anordnat av kommissionen. Under dagen presenterade kommissionen sin utvärdering av den bioekonomiska strategin från 2012, intressenter inom bioekonomin presenterade ett manifest och så hölls det seminarier.

Kommissionen presenterade sin utvärdering av den bioekonomiska strategin från 2012. Kommissionen kom fram till att strategin och handlingsplanen levererat resultat inom forskning och innovation samt att många medlemsstater nu har inkorporerat bioekonomi i sina policyer på olika nivåer. För att den bioekonomiska utvecklingen i Europa ska fortsätta i rätt riktning betonar kommissionen vikten av fortsatt mobilisering av investeringar som skapar en stabil marknadssituation. De uttryckte också att policykontexten har ändrats markant sedan strategin presenterades 2012 i och med den cirkulära ekonomin i EU, Energiunionen, Parisavtalet och hållbarhetsmålen. Förändringarna har skapat en önskan från intressenter att betona att den bioekonomiska strategin bör vara en cirkulär bioekonomisk strategi. Det finns också problem med mätning och bevakning av den bioekonomiska utvecklingen vilket kommissionen vill ha förbättring inom.

European Bioeconomy Stakeholder Panel presenterade ett manifest med principer för utveckling av bioekonomi, rekommenderade handlingar, samt policyrekommendationer till EU och EU:s medlemsstater. Panelen består av representanter från en bred grupp: små och stora företag, icke-statliga organisationer, producenter av biomassa, regioner samt representanter från forskningen. Policyrekommendationerna i manifestet är bland annat att stödja skapandet av en bioekonomisk marknad, öka offentliga investeringar i forskning och värna om en fortsatt biodiversitet.

Den bioekonomiska utvecklingen i Europa är viktig för våra regioner Jämtland Härjedalen och Västernorrland eftersom vi har stora skogliga resurser. Skogen är viktig för Sveriges export och ömsesidigt är skogen en viktig import för andra medlemsstater.

/Hilda Grönvall

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-20 16:23