EFNS har antagit positioner om EU-kommissionens Vitbok om EU:s framtid samt om mervärdet av EU:s sammanhållningspolitik för norra Sveriges utveckling

2017-11-29 17:10

Den 10:e november antog Europaforum Norra Sverige (EFNS) två positioner. Den ena positionen tar upp EU-kommissionens Vitbok och EU:s framtid. EFNS framhåller 16 punkter där de vill se en förbättring av Vitboken och dess förslag. Den andra positionen behandlar mervärdet av EU:s sammanhållningspolitik för norra Sveriges utveckling. I positionen visas exempel på hur EU-fonder främjat regional utveckling och tillväxt.

Under Europaforum Norra Sveriges (EFNS) utökade rapportörsmöte den 10:e november antogs två positioner som berör sammanhållningspolitiken och EU:s framtid. Temat för mötet var EU:s framtid och Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten och ordförande för EFNS, inledde med att lyfta de frågor som ställs kring ämnet, bland annat hur nästa programperiod från 2020 ska utformas. Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige var även på plats och presenterade resultaten av EU-samarbetet så här långt.

Som ett bidrag till den pågående debatten om EU:s framtid lade EU-kommissionen fram den så kallade Vitboken. Vitboken om EU:s framtid innehåller fem scenarion som visar på möjliga utfall av den väg unionen kan komma att ta efter 2020. Scenariona visar på allt ifrån en union som gör mycket mindre till en union som gör mer tillsammans. EFNS välkomnar Vitboken, men anser att det regionala perspektivet saknas. Det regionala perspektivet är viktigt och måste ha en plats i debatten, då det är på den regionala nivån en stor del av EU:s politik förverkligas. I en av positionerna som antogs den 10:e november belyses därför EFNS syn på Vitboken och förbättringsområden för framtidsdiskussionerna, där regioners inverkan borde öka.

Sammanhållningspolitikens framtid var det andra området som diskuterades under mötet den 10 november.  Nicolas Brookes, Ansvarig direktör för regionalpolitik på Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) presenterade sin framtidsvision och CPMR:s scenarion för hur EU kan utvecklas efter 2020. En oro hos CPMR är att nyvalda ledare inom unionen inte förstår vikten av sammanhållningspolitiken. Vidare talade SKL om scenariot där budgeten för sammanhållningspolitiken kommer att minska. De pekade på att finansieringsinstrument kommer att vara viktigt komplement till EU-fonderna framöver, och de stödjer en sammanslagning av olika program. Johan Krafft, kanslichef, Kansliet för samordning av EU-frågor, Statsrådsberedningen, pratade även om Sveriges syn på EU:s framtida utveckling i ljuset av Brexit och de pågående förberedelserna av EU:s kommande budgetdiskussion inför post-2020. Sverige kommer att bibehålla sin tuffa budgetrestriktiva linje, men nu börjar arbetet för att påverka innehållet av EU:s framtida budget.

I förberedelsearbetet kring EU:s sammanhållningspolitik efter år 2020, är en central frågeställning huruvida EU:s regionalpolitik gett önskat resultat. Europaforum Norra Sverige vill påvisa sammanhållningspolitikens betydelse för utvecklingen i norra Sverige och hur det skapar europeiska mervärden. Arbetet med EU:s fonder har i stor utsträckning varit helt avgörande för regional tillväxt och ökad sysselsättning. Den andra positionen som antogs under EFNS möte visar på mervärdet av en europeisk sammanhållningspolitik för utvecklingen av Norra Sverige.

Läs EFNS position om EU:s framtidsdiskussion här.

Läs EFNS position om mervärdet av EU:s sammanhållningspolitik här.

/Anette Sonnbäck

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-29 17:10