Infrastruktur i hetluften i väntan på ny nationell plan

2017-08-29 10:53

Inom kort ska regeringen slå fast vilka som blir de stora satsningarna på infrastruktur mellan 2018-2029 och debatten har hettat till ordentligt.

I veckan kommer Trafikverket att presentera sitt förslag till nationell plan för perioden 2018-2029. Inför detta har debatten intensifierats rejält. Här nedan finns ett urval av aktuella debattartiklar i ämnet.

I en debattartikel i flera regionala tidningar, samt på Svenska Dagbladets webb, redogör de fem nordligaste länen för de viktigaste infrastruktursatsningarna de ser i kommande planperiod för att gynna tillväxt såväl i Sverige som i Europa. Det handlar om fortsatt byggnation av Norrbotniabanan, dubbelspår på Ostkustbanan Gävle-Härnösand och förstärkningar av Malmbanan.

"En utbyggd järnväg i norr krymper avstånden i vårt avlånga land med en halvering av restiden från 11 till 5,5 timmar Luleå-Stockholm och kan flytta 1 miljon flygresenärer till tåg. Tillsammans med järnvägen till Trondheim via Östersund och färjan över Kvarken binder vi ihop de olika regionerna och våra nordiska grannländer med hållbara transportvägar."

De båda landshövdingarna i Gävleborg och Västernorrland, Per Bill och Gunnar Holmgren, kräver i en debattartikel att regeringen bör prioritera utbyggnad till dubbelspår på Ostkustbanan.

"27 mil enkelspår från Gävle till Härnösand med medelhastigheten 100 km/tim är Sveriges längsta flaskhals. Detta gäller även färdigställande av signalsystemen för hastigheter på 250 km/tim. Nyttan med dubbelspår på Ostkustbanan kommer successivt till skillnad mot nybyggnation av järnväg. För varje del som byggs kortas restiderna och kapaciteten ökar."

Utöver detta så har ledande socialdemokrater i Västernorrland och Gävleborg bjudit in nye infrastrukturministern, Tomas Eneroth, till ett samtal om vikten av dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand.

Peder och Ingela

Peder Björk, ordförande i Nya Ostkustbanan och kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, här tillsammans med Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

- Vi vill visa infrastrukturminister Tomas Eneroth vår del av Sverige. Vi ligger mitt i Sverige och investeringar här gynnar hela landet. Kommunerna och regionerna längs med södra Norrlandskusten - från Gävle i söder till Örnsköldsvik i norr - är överens om att en dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand är den enskilt viktigaste utvecklingsfrågan för södra Norrland. Men det är också en viktig fråga ur nationellt perspektiv. Därför har vi nu tagit initiativ till att bjuda in den nye infrastrukturminister, säger Peder Björk som är ordförande i Nya Ostkustbanan och kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

När Trafikverket har presenterat sin plan går planen ut på remiss fram till den 30 november 2017. Beslut väntas under senare delen av våren 2018.

För mer information, se Nya Ostkustbanan och Botniska korridorens hemsidor.

/Lotta Rönström

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-08-29 10:53