NSPA har antagit en position om den 7:e sammanhållningsrapporten och framtiden för EU:s sammanhållningspolitik

2017-11-27 11:56

Under NSPA:s forum i Rovaniemi den 9:e november antog NSPA en position om den 7:e sammanhållningsrapporten och framtiden för EU:s sammanhållningspolitik. I positionen lyfts fyra viktiga punkter. Bland annat belyses vikten av en lokalt baserad ansats för EU:s framtida politik. Exempel lyfts även på hur NSPA:s regioner skapat Europeiskt mervärde genom den behövda extraallokeringen. Vidare tas det upp hur EU:s budget kan vara fokuserat på att främja tillväxtpotential i alla delar av EU. NSPA uppmanar slutligen EU att fördjupa analysen om avlägsna, mindre urbaniserade regioner, för debatten om sammanhållningspolitiken.

Den 9:e november hölls det årliga ”Northen Sparsley Populated Areas (NSPA) Forum” i Rovaniemi, Finland. Mötet var delvis integrerat med Regionkommitténs (ReK) ekonomiska utskotts sammanträde i Rovaniemi, med ReK:s förste vice ordförande Markku Markkulu som värd. Markkulu belyste NSPA:s unika situation och pekade på regionens potential. Han sa att regionen är viktig för resten av Europa, vilket också gör det viktigt för EU att ge sitt stöd för att regionen ska kunna uppnå sin fulla potential. Vidare lyftes möjligheterna, men också utmaningarna, med smart specialisering för att hitta varje regions styrkor att bygga sin regionala utveckling på. I efterföljande dialog med NSPA-regionerna diskuterades smart samverkan och behovet av att tillsammans fortsätta en strävan mot gränsöverskridande samarbete för att stärka det Europeiska Arktis.  

I slutet av forumet antogs NSPA:s framarbetade position om den 7:e sammanhållningsrapporten där NSPA:s huvudbudskap framgår. Positionen lyfter fyra viktiga punkter. Inledningsvis belyses vikten av en lokalt baserad ansats för EU:s framtida politik. För att kunna bemöta regionala utmaningar och omvandla dem till möjligheter måste det regionala perspektivet och regionala skillnader tas i beaktande under utformningen av EU:s politik. Därmed stöder NSPA sammanhållningsrapportens fokus på behovet av en regionalt anpassad lokalt baserad ansats.

I positionens andra punkt lyfts exempel på hur NSPA:s regioner skapat Europeiskt mervärde tack vare den extraallokering som går till EU:s utsatta regioner. Ett regionalt riktat EU-stöd är viktigt för att motverka den regionala sårbarheten frigöra regionernas potential.

Vidare tas det upp hur EU:s budget borde vara fokuserat på att främja tillväxtpotential i alla delar av EU. Därmed är smart specialisering viktigt då det främjar regioners utvecklingspotential. EU:s sammanhållningspolitik borde därför stödja lokal smart specialisering, samarbete och landsbygdsinnovation.

NSPA uppmanar slutligen EU att fördjupa analysen om avlägsna, mindre urbaniserade regioner. Genom en analys av olika regionala kontexter och EU-mervärdet av politikinriktningar kan anpassat stöd ges för investering i innovation för att skapa smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Detta är därför viktigt att ta med i debatten om sammanhållningspolitiken.

Lär NSPA:s position här.

/Anette Sonnbäck

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-11-27 11:56