Nytt samråd om implementeringen av TEN-T

2017-08-21 12:50

Den 1 augusti lanserade kommissionen ett samråd kring genomförandet av det transeuropeiska transportnätet - TEN-T. Sista svarsdag är 9 november 2017.

TEN-T-nätverket består av transportinfrastruktur via järnväg, inre vattenvägar, vägar, sjöfart och flyg och omfattar ett övergripande nät (comprehensive network) som binder samman Europa samt ett stomnät (core network) som utgörs av strategiskt viktiga delar i det övergripande nätet. Därutöver har nio transportkorridorer pekats ut, så kallade stomnätskorridorer, som inbegriper de viktigaste långdistansflödena i stomnätet. Sverige berörs av korridoren som kallas för Scandinavian-Mediterranean Corridor (ScanMed) som går från Helsingfors över Östersjön till Stockholm och vidare söderut via Malmö till Valetta på Malta. Stomnätet ska vara färdigställt år 2030 och det övergripande nätet år 2050.

Kommissionen inledde den 1 augusti ett offentligt samråd kring genomförandet av TEN-T i syfte att samla in synpunkter och förslag från olika aktörer och regioner för att underlätta implementeringen.

Sista svarsdag är 9 november 2017.

Läs mer om samrådet här. Frågeformuläret hittar du här.

/Lotta Rönström

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-08-21 12:50