OECD presenterade idag sin studie på Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. Regionerna är viktiga bidragare till tillväxt och produktivitet.

2017-03-13 19:50

Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, är ett exempel på den potential som finns i glesbebyggda områden som bidrar till den nationella tillväxten och produktiviteten. Investering i dessa regioner är gynnsamt för andra regioner, länder och inte minst EU som helhet. Det meddelade OECD som idag framförde lanseringen av den sin "Territorial Review" över de 14 regionerna i NSPA.

Idag publicerade organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, en studie som de har arbetat med i två år och genomfört på de regioner som ingår i nätverket NSPA - Northern Sparsely populated Areas. Syftet med studien var att ge regionerna rekommendationer och förslag på åtgärder men även på nationell och EU-nivå för att stärka de nordligaste regionerna i Europa. OECD tillsammans med representanter från regionerna, företrädare från EU samt berörda regeringar presenterade och diskuterade rapporten och dess huvudpunkter.

Det konstaterades att de norra glesbebyggda områdena i Finland, Norge och Sverige blir alltmer viktiga i de geopolitiska och ekonomiska kontexterna för dessa länder och EU. De norra regionerna inom NSPA är sammanlänkade genom ett antal attribut som inte finns i andra europeiska regioner. De har flera geografiska likheter och utmaningar och är på många sätt unika. Från många håll under dagens debatt betonades överskridande samarbete och samordning för att uppnå gemensamma mål och tackla utmaningar som regionerna tillsammans står inför.

 Vill du veta mer klicka då in på vår pressrelease!

Hela OECD:s rapport hittar du här.

/Jennifer Eriksson

 

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-03-13 19:50