Transportinfrastruktur i Almedalen och Pat Cox gästar

2017-06-29 10:30

Politikerveckan i Almedalen närmar sig och ett flertal evenemang inom ramen för Botniska korridoren och Nya Ostkustbanan finns på agendan. I årets regi medverkar den europeiska samordnaren för stomnätskorridoren ScanMed, Pat Cox, vilket ger möjlighet till viktiga samtal om framtida europeiskt samarbete kring utveckling av transportinfrastruktur i norra Sverige.

Årets Almedalsvecka är i antågande och schemat är späckat med spännande seminarier kopplade till transportinfrastruktur. Tack vare medverkan av den europeiska samordnaren för stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranean (ScanMed), Pat Cox, får man i år en stark koppling till den europeiska transportpolitiken och det transeuropeiska transportnätverket - TEN-T.

Transeuropeiska transportnätverket - TEN-T

TEN-T-nätverket består av transportinfrastruktur via järnväg, inre vattenvägar, vägar, sjöfart och flyg och omfattar ett övergripande nät (comprehensive network) som binder samman Europa samt ett stomnät (core network) som utgörs av strategiskt viktiga delar i det övergripande nätet. Därutöver har nio transportkorridorer pekats ut, så kallade stomnätskorridorer, som inbegriper de viktigaste långdistansflödena i stomnätet. Sverige berörs av korridoren som kallas för Scandinavian-Mediterranean Corridor (ScanMed) som går från Helsingfors över Östersjön till Stockholm och vidare söderut via Malmö till Valetta på Malta.

EU:s transportinfrastrukturpolitik finansieras genom Connecting Europe Facility (CEF) som är under revidering. I CEF-förordningen definieras stomnätskorridorernas sträckning och den största delen av tillgängliga EU-medel går till projekt inom just korridorerna. Det finns nu möjlighet att justera sträckningen för ScanMed och förlänga korridoren längs med Norrlandskusten - något som Mid Sweden arbetar för inte minst inom ramen för Botniska korridoren.

BKkarta

Föreslagen förlängning av ScanMed-korridoren (rosa streckad linje)

Seminarier i Almedalen

I Almedalen anordnar Botniska korridoren tillsammans med Näringslivets transportråd ett seminarium med titeln "European core network corridors - enablers for all stakeholders?" där Pat Cox och Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson, medverkar.

Nya Ostkustbanan finns också på plats i Almedalen och de anordnar ett event om infrastrukturens koppling till bostadspolitiken - "Varför är mer räls i Norrland bra för Stockholm? - där de tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing deltar.

Inom ramen för Europaforum Norra Sverige (EFNS) arrangeras även ett seminarium som fokuserar på rekommendationerna till norra Sverige i den rapport som OECD tagit fram om Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) - "Framtidens regionalpolitik utifrån OECD:s rekommendationer till norra Sverige, nationellt och EU". Även där lyfts vikten av utvecklad transportinfrastruktur som ses som avgörande för regional tillväxt, men även för tillväxt på europeisk nivå.

/Lotta Rönström

Läs mer om Mid Swedens arbete kring förlängning av ScanMed här.

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-06-29 10:30