EU-kommissionens sjunde sammanhållningsforum

2017-07-05 16:29

Det sjunde sammanhållningsforumet ägde rum den 26-27 juni 2017 i Bryssel. Det är kommissionens stora konferens för att brett diskutera EU:s regionalpolitik och arrangeras vart tredje år.

Den 26-27 juni arrangerades det sjunde sammanhållningsforumet, EU-kommissionens återkommande konferens om EU:s regionalpolitik. .Denna gång var det den framtida sammanhållningspolitiken, post 2020, som var i fokus för programmet. Vid årets konferens talade inte mindre än fem kommissionärer och även kommissionens ordförande Juncker. Forumet innehöll tal av kommissionärerna, tre paneldebatter och tre parallella workshops om centrala frågor om Europas framtid och framtiden för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Forumet är startskottet för kommissionen samråd i förberedelserna av ramverket efter 2020 för de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Ett huvudbudskap var att sammanhållningspolitiken behövs samtidigt i EU:s osäkra ekonomiska läge är det svårt att diskutera konkreta resurser. Det är klart att politiken behöver utvecklas för att möta de stora utmaningar Europa står inför. Under konferensen behandlades en rad teman aktuella för EU:s regionalpolitik såsom Sammanhållning, investeringar och strukturreformer; Globalisering och teknisk utveckling; EU:s sociala agenda; Förenkling och effektivisering av regelverket och Sprickan mellan land och stad. Kommissionen kommer närmast att följa upp forumet i höst med publicering av den sjunde sammanhållningsrapporten. Du hittar detaljerat program och kan i efterhand ta del av tal och debatter här.

/Zofia Tucinska

Kontakta oss

Mid Sweden European Office

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-07-05 16:29