Verk av Kiki Smith, Singer.

Göran Dahlbergs stipendium

2017-10-29 12:23

Konstnärsstipendium 2017

För verksamma och mantalsskrivna konstnärer i Ångermanland eller Medelpad.

Ansökan ska bestå av foton av högst 8 verk (A4/CD/USB), CV samt en kort presentation av konstnärskapet där även mål för ansökan framgår.
Bifoga uppgift om verkens storlek, teknik och årtal.

Tidigare stipendiater kan söka igen efter 5 år.

Ansökan skickas till:
Göran Dahlbergs stiftelse
Gunnel Oldenmark
Sockenvägen 23
871 40 Härnösand

OBS! Bifoga returporto.

Sista ansökningsdag 20 november.

Mer information om Göran Dahlbergs stiftelse