Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Infrastruktur och transporter

Infrastruktur och transporter av både människor och gods, är en förutsättning för hållbar regional utveckling och tillväxt. Bra förbindelser med tåg, buss, bil, flyg och båt utgör en viktig grundförutsättning för arbetstagare, studenter och näringsliv.

Regional transportplan 2018-2029

Syftet med transportplanen är att skapa bättre förutsättningar långsiktigt hållbara person- och godstransporter, ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv, förbättrad trafiksäkerhet och folkhälsa i form av satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykelåtgärder.

Den 31 januari lämnade Region Västernorrland Regional transportplan för Västernorrlands län 2018-2029 till regeringen. Definitivt besked om ekonomisk ram och verkställande av planen kommer våren 2018.

Regional transportplan för Västernorrlands län 2018-2029

Prioriterade insatser

Länet har ett stort behov av ett dubbelspår mellan Gävle-Härnösand, upprustning och kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen mellan Långsele-Nyland, ett antal, för regionen viktiga triangelspår (Bergsåkers, Maland och Västeraspby), förbifart E4 Örnsköldsvik, samt kapacitetsförbättringar längs hela mittstråket, med kopplingar till Östersund och Trondheim.

Vad kan vi som regional aktör göra för att driva infrastrukturfrågorna framåt?

Vi kan erbjuda samverkan och förmedla kontakt mellan nationella, regionala och lokala aktörer som arbetar inom infrastrukturområdet. Vi svarar som regional remissinstans inom infrastrukturområdet och kan erbjuda strategisk vägledning.

Uppföljning och rapportering

Resultat av arbetet så här långt; Vi har ett etablerat regionalt forum för infrastrukturfrågor i form av Forum för samhällsplanering.

Dokument

Regional transportplan för Västernorrlands län 2018-2029

Handlingsplan transportinfrastruktur.pdf

Regional systemanalys av de fyra nordligaste länen.pdf

Flygplatserna i Västernorrland-en översiktlig analys av samhällsnyttan.pdf