Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Kultur

Kultur, konst, kulturarv, biblioteksverksamhet samt folkbildning och föreningsliv är viktiga faktorer för långsiktig och hållbar utveckling av regionen. Rikt konst och kulturliv samt levande kulturmiljöer medverkar till regionens attraktivitet och utveckling.

Konst och kulturupplevelser är viktiga för människors välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande kraft. Kulturliv, folkbildning och föreningsliv ger människor möjligheter till eget skapande och lärande.

I egen regi bedriver vi regional biblioteksverksamhet där läs- och litteraturfrämjande ingår, liksom länets taltidning med inläsningstjänst och lättlästa nyheter för alla med olika typer av läshinder. Vidare finns konstkonsulenten inom verksamheten, liksom ansvaret för landstingets stora konstsamling.

Bidrar till länets kulturliv

Region Västernorrland äger och finansierar Scenkonst Västernorrland AB tillsammans med Sundsvalls kommun. Stiftelsen Murberget Länsmuseet Västernorrland har landstinget och Härnösands kommun som stiftelsebildare. Vårt mål är att länets invånare ska kunna ta del av ett rikt kulturliv med hög kvalitet!

Dessutom stödjer vi regionala föreningar och organisationer. Vi stödjer också kulturprojekt som verkar för mål i den regionala kulturplanen, som exempelvis tillgängliggörande, integration, bildning, mångfald och konstnärligt skapande. Även studieförbunden och de rörelsedrivna folkhögskolorna har anslag från kulturverksamheten. Vi verkar för hög kvalitet och tillgänglig kultur för alla målgrupper. Barn och unga är särskilt prioriterade.

Infomation om kulturstöd är flyttat, du hittar det under Stöd och finansiering 

Sök våra kulturstöd

Kontakta oss

Region Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Regionens officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Märta Molin, kulturchef

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Besök Regional utveckling

Anmäl dig till receptionen i huvudentrén så möter vi. Observera att entrédörren är låst, ringklocka i låg höjd finns till höger om dörren.

Två tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser finns.

Regional utveckling har två våningar, hiss finns (mått: bredd 90 centimeter, djup 185 centimeter).

Tillgänglig toalett finns på båda planen.


Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-05-05 14:39