Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kultur

Kultur, konst, kulturarv, biblioteksverksamhet samt folkbildning och föreningsliv är viktiga faktorer för långsiktig och hållbar utveckling av regionen. Rikt konst- och kulturliv samt levande kulturmiljöer medverkar till regionens attraktivitet och utveckling.

Infomation om kulturstöd är flyttat, du hittar det under Stöd och finansiering 

Konst och kulturupplevelser är viktiga för människors välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande kraft. Kulturliv, folkbildning och föreningsliv ger människor möjligheter till eget skapande och lärande.

I egen regi bedriver vi regional biblioteksverksamhet där läs- och litteraturfrämjande ingår, liksom länets taltidning med inläsningstjänst och lättlästa nyheter för alla med olika typer av läshinder. Vidare finns konstkonsulenten inom verksamheten, liksom ansvaret för Region Västernorrlands stora konstsamling.

Bidrar till länets kulturliv

Region Västernorrland äger och finansierar Scenkonst Västernorrland AB tillsammans med Sundsvalls kommun. Stiftelsen Murberget Länsmuseet Västernorrland har Region Västernorrland och Härnösands kommun som stiftelsebildare. Vårt mål är att länets invånare ska kunna ta del av ett rikt kulturliv med hög kvalitet!

Dessutom stödjer vi regionala föreningar och organisationer. Vi stödjer också kulturprojekt som verkar för mål i den regionala kulturplanen, som exempelvis tillgängliggörande, integration, bildning, mångfald och konstnärligt skapande. Även studieförbunden och de rörelsedrivna folkhögskolorna har anslag från kulturverksamheten. Vi verkar för hög kvalitet och tillgänglig kultur för alla målgrupper. Barn och unga är särskilt prioriterade.