Konst Västernorrland

Konsten är en demokratifråga och en angelägenhet för alla. Den är ett viktigt verktyg för att synliggöra och ifrågasätta lokala, nationella, samhälleliga och existentiella ämnen.

Konst Västernorrland har två uppdrag: att stärka och bredda bildkonstens ställning i länet samt att tillgängliggöra olika konstupplevelser i regionens verksamheter och lokaler. Inom Konst Västernorrland finns konsthandläggare och konststrateger.

Konsthandläggarens uppdrag är att arbeta med miljögestaltning och utsmyckning i regionens lokaler. Vi placerar ut, administrerar, vårdar och tillgängliggör regionens konstsamling som omfattar drygt 20 000 verk. Genom att köpa in konst och ge uppdrag åt konstnärer gör vi samtida konst tillgänglig och angelägen för alla, långt utanför konsthallar och museum.

Konststrategens uppdrag är att arbeta med utvecklingsfrågor för bild- och formkonst. Det sker i samverkan med konstnärer och länets sju kommuner – politiker, institutioner, föreningsliv och en konstintresserad allmänhet. Konststrategen ska främja det konstpedagogiska arbetet i regionen. För barn och unga lyfts konstens möjligheter, rätt till eget skapande och kontakt med professionella konstutövare.

Konst Västernorrland driver nättidningen Volym vars syfte är att spegla konstnärlig verksamhet, konstpolitik och samtidskonstens utveckling i Västernorrland och Norrland.

Nyheter från Konst Västernorrland och Regional utveckling

Konst Västernorrland på Facebook

Konsttidningen Volym

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev, november 2023

Tidigare nyhetsbrev

Prenumerera på Konst Västernorrlands nyhetsbrev

Kontakt

Besök Regional utveckling

Anmäl dig till receptionen i huvudentrén så möter vi. Observera att entrédörren är låst, ringklocka i låg höjd finns till höger om dörren.

Två tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser finns.

Regional utveckling har två våningar, hiss finns (mått: bredd 90 centimeter, djup 185 centimeter).

Tillgänglig toalett finns på båda planen.


Tillbaka till toppen