Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Kulturplan och samverkan

Genom regionens kulturavdelning samverkar vi med andra aktörer, medfinansierar projekt och arbetar för att stimulera och stödja länets kulturliv. Årliga kulturkonferenser, som exempelvis Kulturtinget, är arenor för möten och inspiration.

Västernorrland ingår i Kultursamverkansmodellen och genom detta kompletteras regionens anslag till regional kulturverksamhet med bidrag från Statens Kulturråd. Regionen har, i dialog med andra aktörer, ansvar för fördelning av statliga kulturmedel till regionen. Bedömningarna görs i dialog med kommuner, regionala kulturverksamheter, kulturskapare, föreningsliv och nationella minoriteter och andra aktörer på regional och nationell nivå.

Regionen ansvarar för kulturplanen

En av förutsättningarna för att ingå i Kultursamverkansmodellen är att Västernorrland har en aktuell och fungerande kulturplan. Kulturplanen tas fram i samråd med kommunerna, det civila samhället och det professionella kulturlivet.

Prioriterade områden

I kulturplanen finns sju verksamhetsområden som omfattas av det statliga stödet:

  • film
  • scenkonst
  • musieverksamhet
  • konst- och kulturfrämjande verksamhet
  • hemslöjd
  • arkivlänet
  • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet

Förutom dessa sju verksamhetsområden omfattar Västernorrlands kulturplan även
kulturarv och kulturmiljö, kulturella och kreativa näringar, civilsamhällets kultur samt området barn och ungdom. Till dessa ska läggas horisontella perspektiv som hållbarhet, tillgänglighet, mångfald, jämlikhet samt regional utveckling.

Kulturplanen beskriver hur varje verksamhetsområde ska utvecklas under de närmaste åren, med årlig uppföljning.

Kontakta oss

Region Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Regionens officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Märta Molin, kulturchef

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-12-20 15:46