Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Arbete med att minska matsvinn

På två år har vi lyckats minska mängden matavfall med 47 procent i sjukhusköket i Sundsvall, det motsvarar ett värde av 3,8 miljoner kronor per år. Regionen har med stöd av Sveriges kommuner och landsting (SKL) låtit utvärdera projektet som fått stor uppmärksamhet. Resultatet presenteras här, både i en film och en rapport.

Det var i samband med miljöcertifieringen av dåvarande Landstingsservice 2010 som den första mätningen av matavfallet i sjukhusköket i Sundsvall gjordes. Mätningen visade att mat till ett värde av 8,1 miljoner kronor slängdes varje år. Personalen i köket började arbeta aktivt med att minska mängden mat som slängs. En uppföljande mätning 2011 visade en minskning på 25 procent.

2012 startade kampanjen ”Rätt kost till rätt patient”. Kampanjen fokuserade på att lära personalen att beställa rätt portionsstorlek till patienterna för att dessa skulle tillfriskna snabbare, men också för att minska mängden mat som kom tillbaka från vårdavdelningarna. När kampanjen hade genomförts visade mätningar att avfallet nu hade minskat med 47 procent sedan 2010.

Ta del av studien - så gjorde vi

I rapporten finns en studie av processen, dess påverkansfaktorer och utfall. Utifrån detta har en modell utvecklats för arbete med att reducera kassationer.

Rapport

Powerpoint-presentation (PDF)