Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

KOLL2020

KOLL2020 – smartare resor för ett Västernorrland i förändring.

Projektet har fokus på att underlätta, möjliggöra och stimulera till att fler resor kan utföras med kollektivtrafik. 

Projektet är uppdelat i fyra arbetsområden

 1. utredningar
 2. information
 3. investeringar
 4. innovativ kollektivtrafik i glesbygd

Förutom Region Västernorrland ansvarar Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket och Örnsköldsviks kommun för genomförandet av projektets aktiviteter.

Projektets mål är att

 • Fler resor utförs med den allmänna regionala kollektivtrafiken 2019 jämfört med 2015
 • En större andel resor utförs med den allmänna kollektivtrafiken 2019 jämfört med 2015.
 • Personer med funktionshinder upplever sig ha fler och bättre möjligheter att resa med den regionala buss- och tågtrafiken 2020 jämfört med 2015.
 • Optimerad kollektivtrafik med fler resenärer i befintlig trafik dvs.intäkterna från kollektivtrafiken stiger mer än utgifterna
 • Minskat beroende av taxi för den särskilda kollektivtrafiken
  (färdtjänst och skolskjuts)

Projektet pågår från och med den 1 augusti 2017 och avslutas 30 november 2020. Projektet medfinansieras av EU inom ramen för regionala strukturfonderna. Av den totala projektbudgeten på 58,8 miljoner kronor står EU för 26,1 miljoner kronor.

Ytterligare information

Kontakta projektledaren Mathias Sundin, Region Västernorrland 
E-post: mathias.sundin@rvn.se
Telefon: 0611-845 07

Nyheter Koll2020