Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Besöksnäring

Region Västernorrland arbetar för att stärka länets besöksnäring, bland annat genom att sprida aktuell statistik och relevanta analyser.

Ett viktigt uppdrag är att sprida kunskap kring hur besöksnäringen utvecklas. Regionen förser därför omgivningen med nyheter, statistik och trender kring turismen i världen och Västernorrland. Regionen håller även kontakt med organisationer som är verksamma inom turismnäringen och fungerar som remissinstans i turismfrågor som rör vårt län. 

Tillväxtstrategi för Västernorrlands besöksnäring (pdf)

Analyser och kunskapsförmedling

Regionen sammanställer statistik kring besöksnäringens utveckling, analyserar innehållet och presenterar resultaten på ett lättillgängligt sätt. Statistiken kompletteras med information som länets beslutsfattare och företag kan använda sig av.

Statistik över länets besöksnäring

Besöksnäringen är en allt viktigare del i Sveriges ekonomi och sysselsättning. Den turistiska konsumtionen från såväl svenska som utländska besökare har ökat kraftigt sedan år 2000. Besöksnäringen är viktig för att skapa möjligheter, utveckling och livskraft i våra landsbygder och bidrar till ökad attraktivitet i hela länet.

För att kunna bedriva långsiktig planering och fatta beslut kring arbetet med länets besöksnäring krävs korrekta faktaunderlag. Statistiken ska vara ett aktuellt beslutsunderlag till såväl politiker, tjänstemän som företag och ideella organisationer.

Besöksnäringen utveckling 2016 (pdf)

Kontakta oss

Region Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Regionens officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Frida Kallenbach, samordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Frida Bergman, samordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Peter Sagebro, samordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Johan Loock, samordnare

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2016-12-05 14:37