Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Stora samverkansrådet

Stora samverkansrådet är ett bredare dialogforum än det Regionala samverkansrådet. Syftet är att samverka och att skapa förutsättningar till förankring, delaktighet och ett delat ansvar för länets regionala tillväxtarbete.

Aktörer som ingår i Stora samverkansrådet anmäler ärenden till Frida Bergman, vid landstingets Tillväxtverksamhet, Regional utveckling.

Stora samverkansrådet har ersatt länsstyrelsens tidigare Länspartnerskap. Aktörerna i Stora samverkansrådet kommer att träffas 2-3 gånger per år i samband med möten i Regionala samverkansrådet. Beslut om att inrätta Stora samverkansrådet har fattats i dialog med länets kommuner, kommunförbund, länsstyrelse, näringslivsorganisationer med flera.

Stora samverkansrådet har också ett formellt uppdrag, att utifrån partnerskapsöverenskommelsen, diskutera, prioritera och följa upp regionala satsningar, inte minst inom ramen för de europeiska finansieringsprogrammen, bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), landsbygdsprogrammet och havs- och fiskerifonden. På regional nivå utgör Stora samverkansrådet också länsstyrelsens samverkansråd. Därför kommer Stora samverkansrådets möten att ligga planerade utifrån de utlysnings- och beredningsperioder som förvaltande myndigheter beslutar om.

Följande aktörer ingår i Stora samverkansrådet:

 • Almi Mitt
 • Arbetsförmedlingen
 • Coompanion
 • ESF-rådet
 • Företagarna
 • Försäkringskassan
 • Handelskammaren
 • Hushållningssällskapet
 • Kustfiskareföreningen
 • Leader
 • LO
 • LRF
 • Mittuniversitetet
 • Skogsstyrelsen
 • Tillväxtverket
 • TCO
 • och samtliga kommuner, Kommunförbundet, länsstyrelsen samt landstinget

Relaterad information

Kontakta oss

Region Västernorrland

Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Regionens officiella e-post bevakas av registrator på diariet.

Vi hanterar inte medicinska frågor.
Ditt meddelande diarieförs och skickas till lämplig tjänsteman för svar.

Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2017-06-08 11:06