Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation

Föräldraträffar i grupp inom barnhälsovården

Det tidiga föräldrastödet inom mödra- och barnhälsovården är en del av samhällets insatser för att främja barns hälsa och utveckling samt att stärka föräldrars förmåga att möta det väntade och nyfödda barnet.


Föräldrastöd ska erbjudas alla blivande och nyblivna föräldrar och utformas efter såväl mäns som kvinnors behov med fokus på jämställt föräldraskap.

Varje träff skall ha barnet och det jämställda föräldraskapet i fokus samt att viktiga centrala ämnen diskuteras t.ex. barnkonventionen, shaken baby syndrom.

Syfte

  • att stärka föräldrarollen
  • att ge kunskap om barns hälsa och utveckling
  • att ge möjlighet till utbyte av tankar och erfarenheter

Teman

Detta är exempel på teman som kan diskuteras, men alla kan påverka innehållet utifrån gruppens önskemål.

  • Planering av föräldraträffar på BVC och spädbarnsmassage
  • Det nyfödda barnet och första tiden hemma och spädbarnsmassage
  • Känslan av att vara förälder och spädbarnsmassage
  • Jämställt föräldraskap, parrelationer och spädbarnsmassage
  • Grunda sunda vanor
  • Barnsäkerhet, barn och alkohol, barn och separationer
  • Barns infektioner, egenvård och antibiotika, gränser

I glesbygd kan träffarna vara planerade på annat sätt.

Utvärdering

Det är mycket värdefullt att ni som deltagit i föräldraträffarna lämnar era synpunkter för att träffarna skall utvecklas och bli bättre. Viktigt att ni som föräldrar fyller i varsin utvärdering.

Utvärderingsformulär hittar du i högerkant på denna sida under Relaterad information.


Twitter-ikon Ljusblå cirkel med en vit kolibri i förgrunden Facebook-ikon Mörkblå cirkel med ett vitt gement f förgrunden Linkedin-ikon Mörkblå cirkel med de vita tecknen i och n förgrunden Google-ikon Röd cirkel med ett vitt versalt G och tecknet + i förgrunden e-postikon Grå cirkel med en vit symbol i form av ett kuvert i förgrunden Skriv ut-ikon Grå cirkel med en vit symbol i form av en skrivare i förgrunden Dela på TwitterDela på Google plusDela på LinkedInDela på Facebook
Senast uppdaterad 2013-01-11 13:38