Hjälpmedel Västernorrland

Aktuellt från Hjälpmedel Västernorrland

  • 2019-05-21 Rollator Nurmi Neo Nya rutiner för beställning
  • 2019-05-10 Visning stimulator för smärtlindring "Nya" TENS Visning i nya TENS apparaten kommer erbjudas i länet 26-28 augusti 2019 tillsammans med leverantör och hjälpmedelskonsulent. 
  • 2019-04-04 Visning Hygienhjälpmedel Datum för visning av hygienhjälpmedel är inplanerade i länet.
  • 2019-04-03 Krypvagn Krypvagn Krabat Pilot finns nu i sortiment
  • 2019-01-22 Beställarutbildning Viktig utbildning för samverkan mellan er Kunder och oss Hjälpmedel Västernorrland för bästa kvalitet och leverans av produkter och tjänster till...

För fler utbildningar gå till kalendern

Till kalendern