Resultat av kundenkät 2017

2017-11-30 16:53

Kundenkät 2017

Ett stort tack till alla som svarade på kundenkät 2017.
Era svar ger oss en bra och uppmuntrade bild över hur vi hittills lyckats med vårt arbete med ständiga förbättringar kring bl.a. tillgänglighet, leveransförmåga och bemötande.
Vi kan glädjande nog även i år notera ett generellt högre betyg från Er kunder än föregående år.

På 9 av 12 områden ges vi ett klart högre betyg och på 3 ett oförändrat, högt betyg. Vårt bemötande, vid personliga möten och på telefon, får ett riktigt gott betyg från Er kunder. Det högsta av alla de områden vi betygsatts på. Detta är något som gläder oss extra mycket då vi bl.a satsat extra på våra olika kundtjänstfunktioner och på vikten av ett gott bemötande.
Riktigt högt betyg får också vår återkoppling till Er kunder på de tjänster Ni beställt.
Lägst betyg, om än bättre än tidigare år, ger Ni kunder oss för vår förmåga att leverera enligt utlovad tid. Just leveransscheman och -lösningar kommer också att vara ett av våra fokusområden 2018.
Återigen stort tack till alla som tog sig tid att besvara enkäten.

Thore Englund
Verksamhetschef