Sortimentsförändring Handi

2017-11-28 15:32

Tids och planeringshjälpmedel - avancerade

Leverantören Abilia har valt att ersätta våra befintliga produkter inom området Tids och planeringshjälpmedel – avancerade Handi Xcover 3 och Handi Socket med Handi One+ och Handi One. Dessutom finns nu i sortiment också programvaran för Handi 5SW att installera i androidtelefon/androidplatta samt programvaran Handikalender för iOS att installera på iPhone/iPad.

För information se dokument "Sortimentsförändring Tids och planeringshjälpmedel – avancerade”. Den återfinns under flik Sortiment/visningar. Klicka på "Sortimentsförändringar" i vänsterkanten och gå in i mappen 22 Hjälpmedel för kommunikation och information.