Sortimentsöversikt finns ute nu för kommunikation, kognition, omgivningskontroll och larm

2017-11-20 15:21

Nu finns det en fördjupad information och sortimentsöversikt över vilka mestadels huvudhjälpmedel (och en del tillbehör) som finns inom området kommunikation, kognition, omgivningskontroll och larm.

Översikterna innehåller de hjälpmedel som finns i sortiment. Alla går inte att beställa i WebSesam men kan då beställas på Blankett Beställning Medicintekniska hjälpmedel. Gå in på sökvägen Hjälpmedel Västernorrland/Blanketter/Beställningsunderlag, sedan finns de under ISO-kod 22 och 24.