Lyft Vega 505EE beställningsbar igen

2017-11-07 10:56

Se beställningsunderlag Mobil lyft

Golvlyft Vega har under en tid ersatts av golvlyft Eva 440 pga. leveransproblem från leverantören.

Detta är nu löst och Vega är beställningsbar igen.