Kvalitet och miljö

Vi har en strävan att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet.

Kvalitet innebär för oss i Länshälsan att vi har kunden i fokus och så långt möjligt försöker uppfylla våra kunders krav och förväntningar. Det betyder att våra medarbetare gör allt vi kan för att våra kunder skall vara så nöjda som möjligt.

En viktig del i detta arbete är att kontinuerligt utvärdera våra kunders uppfattning om vårt arbete. Klagomål och synpunkter tas på största allvar och dessa synpunkter utgör också ett underlag för att arbeta med ständiga förbättringar.

Certifierade enligt ISO-standard

Länshälsan har certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö enligt ISO-standard. Detta innebär att vi har godkända ledningssystem för att styra verksamheten systematiskt utifrån ett kvalitetsperspektiv och för att minska belastningen på den yttre miljön. Certifikaten innebär att vi kontinuerligt blir granskade av ett oberoende certifieringsföretag.

Vi har följande certifikat:

  • ISO 9001:2015

  • Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård 7/2016-02
  • ISO 14001:2015

För mer information kontakta oss på telefon 060–18 19 00.