Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Forskning, utbildning och innovation (FUI)

Område forskning, utbildning och innovation har i uppdrag att utveckla och förvalta övergripande och gemensamma processer för forskning, utbildning, utveckling/innovation och folkhälsa. Området ansvarar också för tjänster inom IT, medicinteknik (MT) och telefoni. Området samordnar regionens digitaliseringsarbete samt leder arbetet med upphandling och implementering av framtidens vårdinformationsstöd (FVIS).

I uppdraget ingår bland annat att:

  • Samordna och koordinera regionens arbete med digitalisering och e-hälsa
  • Säkerställa hög kvalitet och säkerhet för alla tjänster inom IT och medicinteknik samt att leda denna utveckling i linje med verksamhetens behov
  • Ansvara för regionens projektkontor och systemförvaltning
  • Tillhandahålla en god studiemiljö för studenter inom olika utbildningsprogram utgående från universitet och högskola
  • Vara ett kvalificerat metodstöd inom förbättringskunskap, förändringsledning, tjänsteutveckling och innovation
  • Bedriva ett strategiskt arbete för att stimulera och utveckla folkhälsoarbetet i länet
  • Säkerställa att regionens forskning bedrivs enligt gällande lagar och regler, tillhandahålla metodstöd inom vetenskaplig metodik/statistik samt handlägga och administrera regionens forskningsanslag. Området bedriver också egen forskning.

 

  • Bedriva aktiv samverkan med för regionen viktiga aktörer och intressenter inom FUI området

 

Jonas Appelberg
FUI-direktör
070-562 12 44
jonas.appelberg@rvn.se

Lars Jensen
Verksamhetschef IT, regionrepresentant i Inera programråd samt SUSSA
0611-803 66
0727-01 30 83
lars.jensen@rvn.se

Sven-Göran Öhlén
Verksamhetschef MT
0620-197 16
070-586 85 54
sven.goran.ohlen@rvn.se

Ingrid Hammarstrand
Enhetschef, enheten för Utbildning
060-18 25 33
073-070 75 32
ingrid.hammarstrand@rvn.se

Linda Johansson
Enhetschef, enheten för FoU
070-251 70 20
linda.johansson1@rvn.se

Peter Möllerswärd
Enhetschef, enheten för Folkhälsa
0660-895 88
070-340 65 88
peter.mollersward@rvn.se

Henrik Salo
Enhetschef, enheten för AT-läkare
0611-802 92
070-263 97 88
henrik.salo@rvn.se

Jeanette Sundberg
FUI-samordnare/Forskningshandläggare
060-18 18 29
070-682 26 35
jeanette.sundberg@rvn.se

Linda Edlund
Studieadministratör
linda.edlund@rvn.se

Martin Bylund
Enhetschef Verksamhet IT
0702744833
martin.bylund@rvn.se