Seminarier och utbildningar

Programmet god och nära vård i Västernorrland anordnar seminarier och utbildningar som ett led i utvecklingen till en god och nära vård i Västernorrland.

Lärseminarium

Under vårterminen 2023 erbjuds lärseminarier för medarbetare inom region och kommun, förtroendevalda, medverkande i intresseföreningar och brukarorganisationer. När amälan till lärseminariet öppnas publiceras en länk till anmälan.

3 februari: Monitorering som möjliggörare i omställningen till nära vård. Till anmälan.

3 mars: Personcentrering

Preliminära datum för ytterligare lärseminarium är 31 mars och 5 maj.

 

Inspirationstimmar och konferens 2022

Under hösten genomfördes tre inspirationstimmar: Invånarperspektivet, Nära vård i vardagen och Att vända på perspektiven. Dessutom hölls en temakonferens om nära vård den 26 oktober.

Under våren genomfördes fem inspirationstimmar: Att göra God och nära vård, Personcentrering, Hälsofrämjande, förebyggande och egenvård, Digital förmåga och teknik och Samverkan. 

Inspirationstimmarna finns inspelade och du kan ta del av dem genom att kontakta naravard@rvn.se


Tillbaka till toppen