Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Ta chansen att delta i ett unikt affärsutvecklingsprogram

Nu har du som vd eller styrelseledamot möjlighet att delta i ett strategiskt affärsutvecklingsprogram för att skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft för ditt företag. Vi erbjuder 15 personer en plats i programmet som startar 27-28 februari 2020.

Dagens snabba tekniska utveckling innebär utmaningar för företagen. Som en del av Region Västernorrlands projekt SMART industri 2.0, med syfte att stärka industrins konkurrenskraft och gynna länets tillväxt, erbjuder vi nu dig som företagare inom ett litet eller medelstort industriföretag eller industrinära tjänsteföretag i Västernorrland, möjlighet till ett unikt affärsutvecklingsprogram.

Det är fem utbildningstillfällen, varav tre är med en övernattning, från februari till september. Du får fördjupa dig inom:

  • Strategi och tillväxt
  • Nya affärsmodeller
  • Tillväxt och kapitalförsörjning
  • Digitalisering och transformation
  • Förändringsledning

Under utbildningsperioden får du dessutom möjlighet att utbyta erfarenheter, fördjupa ditt kontaktnät och få stöd kring konkreta problemställningar. Programmet hålls i Västernorrlands län av företaget Indea.

Projektet och affärsutvecklingsprogrammet finansieras av Tillväxtverket, men omkostnader i form av mat, logi och lokaler bekostas av deltagarna och uppgår till 10.000 kronor exklusive moms. 

Anmäl ditt intresse eller tipsa oss

Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig och berättar mer eller hjälper dig att ansöka. Du kan även tipsa om ett företag vi borde kontakta.

Intresseanmälan sker senast 23 januari.

 

Programmets breda kompetens

Marie Andervin – Digitalisering och transformation

Marie har bakgrund som entreprenör och managementkonsult, och är en flitigt anlitad transformationsledare och utbildare inom digital transformation. Hon hjälper företag att skapa attraktiva (digitala) sammanhang där de utvecklar relationer och driver försäljning. Hjälper företag att navigera sin marknadsföring, affärsutveckling, service och försäljning i en social och digital marknad.

Bengt Järrehult – Affärsmodeller, strategi och innovation

Bengt har jobbat med innovation under 34 år på två multinationella bolag samt som adjungerad professor inom ämnet både i Lund och på Chalmers. På Chalmers jobbade han i ett Vinnovaprogram med att få små företag att växa till globala. Föreläser i ett flertal kurser på KTH, för studenter, doktorander och för KTH Executive Schools - med chefer från industrin.

Sedan 2014 är han konsult specialiserad på affärsmodellering, samarbete mellan stora och små bolag och strategiska ledarskapsprogram för att stärka företagens kapacitet att innovera.

Johan Åkesson - Tillväxt och kapitalförsörjning

Johan är lärare i ekonomistyrning på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och har 25 års erfarenhet som managementkonsult och utbildare med inriktning mot strategi-, organisations- och ekonomistyrningsfrågor. Under senare år har Johan bl.a. varit med i utvecklingsprojekt som berör skapandet av ekonomi- och styrmodeller samt lett olika kompetensutvecklingsprogram.

John Ylander – Programansvarig och -ledare

John är managementkonsult med inriktning på verksamhetsutveckling, förändringsledning och strategi. Han har doktorerat i strategiskt förändringsledarskap. Han har dokumenterad erfarenhet av design och genomförande av processer avseende ledarutvecklingsprogram, medarbetarutveckling, ledningsstöd, stöd till team och grupper, handledning, coaching och förändringsledning. Han har väglett och utbildat chefer på såväl strategisk, taktisk och operativ nivå.