Fråga din politiker

Här kan du ställa frågor direkt till politikerna inom Region Västernorrland. En öppen kanal för dig som vill få kontakt med dina folkvalda representanter. Du kan ta del av svar på frågor som andra har ställt.

Ställ en politisk fråga

Frågor i ”Fråga din politiker” ska vara av politisk karaktär. 

Ställ din politiska fråga

Ordning och reda på frågor och svar

Ambitionen är att alla frågor ska besvaras, men det är inte säkert att svaret publiceras här på webbplatsen.

Exempel på frågor och svar som inte publiceras är:

  • frågor som rör enskilda medicinska ärenden
  • frågor som inte uppfyller kraven enligt lag.

Krav på frågor enligt lag

Exempel på vad din fråga inte får innehålla:

  • hot, kränkningar eller förolämpningar av personer
  • ämnen som är att betrakta som hets mot folkgrupp eller intrång i upphovsrätten
  • uppmaning till brott eller något som utgör annan brottslig verksamhet.

Om du vill ställa samma fråga till flera representanter måste du skicka den individuellt till varje enskild representant.

Många frågor finns redan besvarade

Är din fråga redan besvarad? Sök gärna i listan ”senaste frågorna”, kanske finner du svaret på din fråga där, eller klicka på knappen "tidigare frågor" relaterad till den politiker du vill ställa din fråga till.


Tillbaka till toppen