#105745

Vården i Västernorrland.

Min enkla fråga är, vems felet är att Norrland har sämst vård i hela landet, när det är Socialdemokraterna som styr i 186 kommuner av landets 290 kommuner. Och under nuvarande mandatperiod har mer än en tredjedel av kommunerna styrts genom blocköverskridande samarbeten mellan S eller V med ett eller flera av allianspartierna?

av Kalle Fagerström
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#105746

Svar: Vården i Västernorrland.

Hej.
Det är en komplex fråga anser vi och det ser också olika ut i olika delar av det stora Norrland. Det är givetvis så att de som styr bär ansvaret. Men med det sagt så behövs att alla och på alla nivåer samverkar på ett mycket bättre sätt för patienten, medborgarnas bästa. Det gäller inte minst den stora utmaningen med kompetensförsörjning av personal och som nog är lite svårare i Norrland med bland annat väldiga avstånd.

Frågan besvarad av

Tillbaka till toppen