#105747

Vården i Västernorrland.

Min enkla fråga är, vems felet är att Norrland har sämst vård i hela landet, när det är Socialdemokraterna som styr i 186 kommuner av landets 290 kommuner. Och under nuvarande mandatperiod har mer än en tredjedel av kommunerna styrts genom blocköverskridande samarbeten mellan S eller V med ett eller flera av allianspartierna?

av Kalle Fagerström
Frågan ställd till
Mona Hammarstedt (KD) Gruppledare (KD)

Översikt

Alla svar

#105748

Svar: Vården i Västernorrland.

Tack för frågan!

Vi har genom åren blivit mer övertygade
om att 21 olika regioner inte är rätt sätt
att styra Sverige så att vi får får god och
jämlik vård över hela landet.
Det är inte vården det är fel på, det är
politikernas sätt att organisera den på.
Lapptäcket av regioner har inget med modern styrning
att göra, det är en kvarleva från 1862 års kommunalreform.
Så det är dags att börja jobba med århundrades vårdreform.

Frågan besvarad av
Mona Hammarstedt (KD)
Gruppledare (KD)

Tillbaka till toppen