#105757

Vården i Västernorrland.

Min enkla fråga är, vems felet är att Norrland har sämst vård i hela landet, när det är Socialdemokraterna som styr i 186 kommuner av landets 290 kommuner. Och under nuvarande mandatperiod har mer än en tredjedel av kommunerna styrts genom blocköverskridande samarbeten mellan S eller V med ett eller flera av allianspartierna?

av Kalle Fagerström
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#105758

Svar: Vården i Västernorrland.

Hej, det är regionerna och inte kommunerna som styr hälso- och sjulvården. Västernorrlands region har styrts av S, M och L denna mandatperiod och M lämnade det samarbetet i våras. Min bedömning är att de nedskärningar som skett sedan 90-talet lett till en allt mer pressad ekonomisk situation inom sjukvården och att det är huvudorsaken till varför det ser ut som det gör idag. Jag ser att regionerna det går sämst för är de som har stora avstånd och landsbygd, ofta högre ohälsotal och en äldre befolkning (Norrlanadsregionerna). Dessa regioner har ofta en högre kostnad för vård därav. Till det kommer att vi redan har mycket höga skatter.

Den dåliga situationen i Vasternorrland hade kunnat undvikas om S precis som vi i vänsterpartiet redan 2015-16 insett att vi måste satsa på vår personal, att situationen bara kommer att förvärras annars. De var inte beredda att göra det utan trodde de skulle kunna spara på att stänga verksamheter på Sollefteå sjukhus m.m.

Vi i V är de som nationellt synliggör att regionerna har dessa (beskrivet ovan) ojämlika förutsättningar och vi säger att staten måste ta ett större ansvar för att jämna ut dem och skapa mer resurser till regioner så som Västernorrland. Men för att göra det behöver vi ett starkt mandat på riksplanet.

Hälsningar, Nina

Frågan besvarad av

Tillbaka till toppen