Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
#63154

Följdfråga angående stängning av avd 15B

Även om det på papperet kan framstå som en liten förändring att gå från tidigare 42 disponibla kirurgiska vårdplatser till 40 efter stängning av avdelning 15B i Sundsvall så kan säkert påverkan på verksamheten vara större än det verkar. KAVA hade tidigare 12 platser som kunde överbeläggas upp till 18 vid behov. Med 16 platser på KAVA så minskar väl kirurgen totala förmåga att hantera överbeläggning eller hur?

av Mats
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#63155

Svar: Följdfråga angående stängning av avd 15B

Hej Mats,
Tack för din fråga.

Utöver de åtgärder jag nämnt i tidigare korrespondens och via den kontinuerliga dialog som förs med verksamheten i fråga, ser vi två åtgärder som extra betydelsefulla för att motverka överbeläggningar.

1) Slutenvårdsflöden läggs om till dagvården preoperativt och patienten anländer först till avdelningen postoperativt. Detta utfaller i en minskning av det totala antalet vårddygn.

2) Flertalet Colorektaloperationer förflyttas till Örnsköldsvik mot hösten. Även detta minskar således antalet vårddygn i Sundsvall, men ämnar till att patienten ska få fortsatt vård inom länet.

Utifrån detta bedömer verksamheten att överbeläggningar inte kommer att vara underlag för problem och att vård utanför länet inte behövs i det rådande läget.

Frågan besvarad av