Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
#63800

Stöde HC

Hur ser Liberalerna på planerna att göra Stöde HC till en filial till Matfors HC? Har ni någon strategi för hur samhälsservice ska se ut på landsbygden? Finns det en urvärdering av hur flytten av Folktandvården till Matfors påverkade regionen i fråga om ekonomi, miljö, service, trygghet och tillgänglighet? Obs! Det finns inga allmänna kommunikationer mellan Stöde och Matfors. Det verkar vara ett mycket ogenomtänkt förslag.

av Katarina Hellberg
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#63801

Svar: Stöde HC

Hej Katarina och tack för din fråga.

Stöde HC som jag känner till mycket väl, är ett flaggskepp inom primärvården i Västernorrland. Engagerad personal med god kännedom om patienterna och deras behov, ett intresse att utveckla vården och bra samarbete med den kommunala vården, ger få patienter på akutmottagningen m.m. Stöde HC har ett klokt arbetssätt som ger goda resultat vilket borde vara av intresse att studera för hela Primärvården.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har en mycket ansträngd ekonomi, och en del av underskottet är inom Hälsocentralerna med ca -25 miljoner. Politikerna i nämnden har därför begärt att förvaltningens ska komma in med förslag för en ekonomi i balans, men också ett förslag som möjliggör att hälsocentraler får en större flexibilitet i att utforma utbudet utifrån medborgarnas behov, och därmed en större möjlighet att kunna behålla hälsocentraler även i glesbygd.

Förvaltningens förslag har ännu inte presenterats för nämnden utan endast kommunicerats med chefer på berörda HC för att få en kostnadsberäkning då informationen nådde media. Först på tisdag denna vecka beräknas handlingarna vara klara för att vid kommande torsdag presenteras vid utskottets möte. Vi Liberaler har därför ännu inte diskutera frågan, men vill föra dialog om att behålla Stöde som HC.

Som ordförande i Vårdvalsutskottet arbetar jag för bättre förutsättningar för vår primärvård. Vi ser bl.a just nu över hur glesbygdsersättningen bättre kan vara ett stöd för att tillgodose befolkningens behov av vård, när man bor utanför stan.

Vad gäller din fråga om FTV är det en stor brist på tandläkare. personalen arbetar systematiskt på flera kliniker för att bättre klara tillgängligheten. Tandvårdsbussen som infördes är mycket uppskattad. Föräldrar behöver nu inte ta ledigt för att följa barnen till tandläkaren när bussen finns på skolgården. Tandvårdsbussen används idag även till allt mer äldre med tandvårdsbehov.

Vänliga hälsningar
Ingeborg Wiksten (L)
Ordförande Vårdvalsutskottet
Regionråd
Region Västernorrland

Frågan besvarad av