Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
#64162

Barnjour-avd Sollefteå?


Måste fråga om region tror sej rekrytera nog många färdiga distr.läkare för dygnruntjourlinje som måste skapas. Sollefteå/Kramfors har bara dagtid lördag och söndag en dl-jour- på akuten. De, utöver barnspecialist, får handlägga barn själva.-
Hej Mattias Du får den fråga också som jag försökt hinna sprida.. -Akutbesök för barn torde utan jour tillgänglig bara kunna ske kl 8 till kring 15 då 4-5 dgr per vecka ( om inte en schemaläggs kväll) och helgdagar några timmar med dl-jour , dvs kring 50 av veckans 168 tim. Ingen kvälls-/nattjour som tar vid och mottagn-dr kan sällan oplanerat vänta in sena provsvar och/eller taxi/ambulans. Med ytterligare 2 ambulanspersonal som krävs/avlönas och sedan igen nya på nästa ort. Ineffektivt! Bupvård blir än mer eftersatt..barnjour och avd är jour för att kunna lotsa in på lokal BUPmott. Inte måsta till andra orters barnavd. och deras bup. För att så bryta där och SEDAN få börja om i nya team lokalt.
Både barnbasvård och bupvård görs mycket smidigare, utan så många missförstånd och mindre kostsamt i lokalt team istället för många. Arbete mot annan ort och återföring efter jourtid blir tungsamt, rörigt och ineffektivt. Många kommer att måsta åka för bedömningar,föräldrar vill inte ta risker om lokal sköterska eller vem som nu ska bedöma barnet tycks osäker. Sensommar och tidig höst innan infektionerna sprids kan gå bra men vintrar saknas ofta plats i länet och närliggande län. Den som ev rådfrågas vid kusten kommer att tvingas ta risker och be patienter prova klara sej hemma. Bedömningen om det tros gå och behandlingar och knep för att ordna är barnpersonal bäst på.
Knappast lockande arbetssituation ..öppenvårdsbarntjänster i norr är ganska svårrekryterade, beroende av att länssjukhus skickar ut dr dit. Att då åka delvis på arbetstid vid långa avstånd krymper antal besökstider. Vården blir torftigare även dagtid. Neo-kompetens har redan börjat tunnas ut, dvs de yngsta ligger allt sämre till ju mer barnsjukvård som försvinner.Hur ordna ersättning för kompetens lokalt?Hur få plats med barn inom länet under influensa och RS-säsong t ex. Får barn ens hjälpas på IVA utan barnjour tillgänglig?
Det finns här- än- för många 0-18åringar med långt till kusten för att tillkrångling ska bli spar.

av Britta Bj
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#64163

Svar: Barnjour-avd Sollefteå?

Hej Britta!

Jag har sett dina frågor och skickat dem till Pia Lundin (SJVP) som i detta fall är bäst skickad att svara dig.

MVH
/Mattias Rösberg

Frågan besvarad av