Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
#66542

Primärvårdsjouren Sundsvall

Hej! Jag har fått vetskap om att Primärvårdsjouren Sundsvall inte skall få vara kvar i nuvarande lokaler på lasarettet och att det tydligen pratas om att den skall flyttas återigen ner till HC Centrum som man tidigare har provat utan någon framgång med stora besvärliga omständigheter för oss patienter när man bollats mellan HC centrum och Akuten på lasarettet samt röntgen.
Är det inte så att det togs ett politiskt beslut att Primärvårdsjouren skall ligga i anslutning till lasarettet för oss patienters trygghet.
Jag minns att flytten redovisades i medier att det kostat väldigt mycket skatte pengar och att det inte fungerade på ett tillfredställande sätt med en massa bollande med oss patienter mellan HC centrum och Akuten som medförde onödiga resor till följd för oss besökare.
Hoppas verkligen att ni politiker som bestämt att Primärvårdsjouren skall ligga i anslutning till lasarettet håller som ni bestämt och lovat så att de rykten som hörs om en flytt tillbaka till HC Centrum kollas upp av er politiker.
Jag och många med mig känner en otrolig trygghet att Primärvårdsjouren finns i nära anslutning till akuten

av Orolig medborgare
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#66543

Svar: Primärvårdsjouren Sundsvall

Hej och tack för din fråga.

P.g.a den volym av patienter som kommer till primärvårdsjouren visar det sig vara svårt att ”dela” lokal med specialistvårdens befintliga mottagningsverksamheter.
I vårt arbete med ”hållbar bemanning” ingår också översyn av, och förlängning av öppettiderna på våra mottagningar.
Det blir därför mycket svårt att fortsätta på nuvarande vis. Vi har därför tittat på andra lösningar och funnit en i vårt tycke god lösning. Planen är att primärvårdsjouren kan få helt egna lokaler på Sundsvall Sjukhus.
Dessa lokaler ligger i direkt närhet till akutmottagningen och med egen ingång. Lokalerna används nu av psykiatrin, men den verksamheten flyttas till andra befintliga lokaler för psykiatrin. Det krävs smärre ombyggnationer dels för psykiatrin och dels i de tänkta lokalerna för primärvårdsjouren. Enlig fastighetsförvaltningen kan dessa lokalförändringar vara färdiga i juni.
Fram till dess stannar primärvårdsjouren kvar i nuvarande lokaler.

Frågan besvarad av