Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
#67832

Bristfällig information Ambulanser

Nog är det bra märkligt hur bristfällig och vilseledande Regionens information vad som gäller vid Ambulanstransporter är.
För 3 veckor sedan behövde jag 3 ambulanstransporter först en från min bostad till Sundsvalls Sjukhus, sedan en Ambulans från Sundsvalls Sjukhjus till Umeå och slutligen en Ambulanstransport från Umeå tillbaka till Sundsvalls Sjukhus, och enligt regionens information deboiteras varje Ambulans med 400 kr, vilket skule hg inneburit att jag skulle ha fått 3 fakturor a 400 kr= 1200 kr, nu kom inga fakturor på dessa ambulanser tack och lov, utan i dag hade jag en annan fråga gällande en faktura och då ställde jag just denna fråga till fakturaavddelningnen som vänligt svarade mig att om man blir akut transporterad till eller mellan sjukhusen debbiteras inte dessa transporter, mem ännu en gång kan jag bara konstatera att regionens information om vad som gälelr är mycket bristfllig och frågan är varför en så vbiktig fråga kan omges av så bristfällig information? Nu är jag van att ta reda på saker och ting själv, men skall inte sådan information vara klar och tydlig så att man slipper sitta med andan i halsen och vänta på fakturor i onödan . Hur kan en så viktig information vara så bristfällig?

av Andreas Menzel
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#67833

Svar: Bristfällig information Ambulanser

Hej Andreas, jag frågade vår sjukresesamordnare om detta, här nedan är hennes besked:

Region Västernorrland samlar all patientinformation på webbplatsen 1177 Vårdguiden och där finns informationen, om du söker på ambulanssjukvård eller patientavgifter.

Transport med ambulans till akutmottagningen har en egenavgift på 400 kr för att det ingår sjukvårdande behandling i den transporten. Men de resor som görs under vårdtiden mellan sjukhus/vårdinrättningar är sjuktransporter och där är det ingen egenavgift, ens om man åker ambulans. Det står på 1177.se att överförflyttningar mellan vårdinrättningar ej omfattas av avgiften för ambulansvård.

Ännu mer information om patientavgifter hittar du på 1177.se under Patientavgifter i stycket om Ambulanssjukvård
https://www.1177.se/Vasternorrland/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter/ och då under rubrik Avgiftsbelagd ambulanssjukvård

Frågan besvarad av